नेपाल टेलिकमको 3G सिम कार्ड ग्राहकहरुको हात-हात सम्म पुर्याउने उदेश्यले विरगंजको घन्टाघरमा हामीले January, 2016 भरी स्टल लगाउदै छौ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *